A ja szukałam

A ja szukałam Ciebie drżącymi rękami,
bezradna jak zamkni
ęty w dłoni kamień.
Szuka
łam Ciebie tak bardzo daleko,
że nawet zwykłe ludzkie uczucie
nie si
ęgnie tam i nie ogrzeje.
Pyta
łam - jaki jest sens w tym, po co żyję.
Patrzy
łam w górę, w niebo... głębiej -
patrzy
łam gdzie już nic nie widzę.
W rozmytych, zamazanych kszta
łtach
pró
żno pragnełam dostrzeć Ciebie.
Szuka
łam Ciebie jak bezradny kamień.
I znalaz
łam Cię - w mym sercu,
Panie.

© Małgorzata Przebinda
KONTAKT