Euklides


Zamknięta w euklidesowej przestrzeni

wśród geometrii życia i śmierci

stworzonej pięknie, jak najprościej

I próbuję odnaleźć w tym świecie

swój własny zbi
ór wartości


© Małgorzata Przebinda
KONTAKT