Hologram

(audio)

28/05/2009

Wieczność jest jak moment, bo ledwie krok stawiam,
a ślady stóp moich już trawą porosły.
Słowo z ust, a już myśl srebrną pajeczyną
ukryła ten drżący uczuć kalejdoskop.

Jeszcze wczoraj lato, a już dzisiaj zima.
Dzień, czy
życie całe, minuta, czy miesiąc,
wszystko to jest teraz. I tak jestem w chwili,
niewinno
ści pełne siwowłose dziecko.

Moment jest jak wieczność, bo bez końca czuję
miłość i tęsknotę, strach i uniesienie,
nico
ść moją, kruchość, duszy nieskonczoność,
rado
ść, żal, niepokój, wszechświata cierpienie.

Odpowiedzi tysiąc, pytań jeszcze więcej,
pulsuje hologram tego co widoczne.
Ale si
łę daje mi to co ukryte,
to co trudno nazwa
ć tym słowem potocznym.

Nie wiem, nie rozumiem, wciąż szukam z natchnieniem,
jakby to istnia
ło gdzieś w eterze boskim.
I tak mi wystarcza aby by
ć muzyką,
poezj
ą na kartce, chwilą, szeptem wiosny.

 © Małgorzata Przebinda
KONTAKT