Modlitwapłomyk świecy

małe światełko

jedyna nadzieja

że nie umrę na wieki

© Małgorzata Przebinda
KONTAKT