Natręt


Wgryzłam się w życie
uczepiłam się go jak natręt
i narzucam się mu bezczelnie.
Wcia
ż przypominam życiu
o swoim istnieniu.
Staram się jak najg
łośniej
wrzasnąć mu do ucha,
że
JESTEM!!!

© Małgorzata Przebinda
KONTAKT