Nie wiersz

Nie wiersz
lecz prośba człowieka
  o zrozumienie

Nie słowo
lecz skarga serca
westchnienie

Jaka smutna muzyka
w deszczową pogodę
Taka cicha ze tępy ból
rozsadza czoło kleszczem

To nie palce tak grają
To struny
kłocą się o coś z deszczem


© Małgorzata Przebinda
KONTAKT